Liefdevolle zorg,
met professionaliteit als norm.

Sociaal Agogisch Werk

In 2016 heb ik mijn diploma Maatschappelijke Zorg - Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen behaald. Met dit diploma ben ik werkzaam geweest in zowel de gehandicaptenzorg, als de ouderenzorg.


Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ben ik verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, begeleiding en zorg aan zorgvragers met een verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen, mensen met psychische problemen of andere mensen met andere specifieke zorgbehoeften. 


In alle zorgverlening staat het welzijn van de zorgvrager centraal. Een vertrouwensband opbouwen met zorgvragers en zijn/haar naasten is van groot belang. In mijn zorgverlening bied ik emotionele steun, waarbij empathie en begrip de boventoon voeren.


Mijn werkzaamheden als persoonlijk begeleider kunnen variëren van persoonlijke verzorging tot het ondersteunen van dagelijkse activiteiten. 


Hoe ziet mijn zorgverlening er uit?

Ik bekijk het individu in zijn totaliteit, waarbij ik niet alleen focus op ziektes of beperkingen, maar ook op hun capaciteiten, persoonlijke doelen en sociale omgeving. Ik ondersteun de cliënt bij het nemen van regie over hun eigen gezondheid. Dit is onder andere het aanmoedigen van zelfredzaamheid, het stimuleren van eigen keuzes en het bevorderen van zelfvertrouwen.


Naast de zorg voor bestaande behoeften, richt ik me op preventie van gezondheidsproblemen en het verbeteren van de algehele levenskwaliteit. Dit kan inhouden dat ik advies geef over gezonde levensstijl, beweging, voeding en sociale participatie.


Ik werk waar nodig samen met een multidisciplinair team en externe instanties om de beste zorg te bieden en de cliënt te voorzien van de benodigde ondersteuning en middelen. 


Voor verschillende doelgroepen kan mijn werk als persoonlijk begeleider variëren

Ouderen

Hierbij kan ik ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten, stimuleer ik sociale interactie en monitor ik de gezondheid ter bevordering van een actieve en betekenisvolle oude dag.


Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Ik help hen onder andere bij zelfredzaamheid, het ontwikkelen van vaardigheden, sociale integratie en het vinden van passende activiteiten.


Cliënten met psychische aandoeningen

Mijn rol omvat ondersteuning in het omgaan met symptomen, het bevorderen van stabiliteit, het aanleren van coping-mechanismen en het versterken van veerkracht.


Specifieke zorgbehoeften 

Voor elke specifieke doelgroep stem ik mijn aanpak af op de individuele behoeften, waarbij ik de nadruk leg op het verbeteren van hun welzijn, gezondheid en eigenwaarde.


Ik probeer als persoonlijk begeleider de focus te verleggen van ziekte naar welzijn, waarbij het streven naar een bevredigend en betekenisvol leven centraal staat voor de cliënten die ik ondersteun.


Naast bovenstaande kan ik ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van zorg- en begeleidingsplannen in samenwerking met de cliënt, waarbij doelen worden gesteld en acties worden geïmplementeerd om de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënt te bevorderen.

Ook kan ik de zorgvrager assisteren bij praktische zaken zoals het regelen van administratie, het organiseren van activiteiten, het ondersteunen bij maatschappelijke participatie en het bevorderen van sociale contacten.


Meer weten? U kunt vrijblijvend contact opnemen via de pagina Contact of contact zoeken middels de contactgegevens onder aan de pagina.


E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn