Liefdevolle zorg,
met professionaliteit als norm.

Verpleegkundige

In september 2023 heb ik mijn diploma Verpleegkundige niveau 4 in ontvangst mogen nemen. Als verpleegkundige bied ik een breed scala aan diensten.  De zorg die ik verleen is enkel vanuit de wens van de zorgvrager, waarbij ik de zorgvrager als geheel bekijk, niet alleen de symptomen of de ziekte. Mijn diensten zijn gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn van de individuen die ik verzorg.


Ik bied als verpleegkundige onder andere:


Zorg op maat 

Ik werk nauw samen met zorgvragers om hun specifieke behoeften, wensen en doelen te begrijpen en daarop in te spelen. Dit kan variëren van het verstrekken van medische zorg tot emotionele ondersteuning. 


Fysieke zorg

Het verlenen van medische zorg, zoals het toedienen van medicijnen, wondverzorging, het monitoren van vitale functies en het uitvoeren van andere verpleegkundige procedures.


Psychosociale ondersteuning

Ik bied een luisterend oor en psychosociale begeleiding om de mentale gezondheid en emotioneel welzijn van zorgvragers te ondersteunen.


Educatie en voorlichting

Ik verstrek informatie over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, help bij het begrijpen van behandelingen en stimuleer zelfmanagement om zo de autonomie van de zorgvrager te bevorderen waar dit nog mogelijk is.


Samenwerking met multidisciplinaire teams

Wanneer nodig, werk ik samen met andere zorgprofessionals en betrokkenen, zoals artsen, therapeuten en familieleden, om de best mogelijke zorg te garanderen.Naast bovenstaande, beschik ik over de juiste communicatievaardigheden. Er is begrip naar de zorgvrager en daarbij erken en respecteer ik de daarbij komende behoeften en emoties. In mijn contact voeren empathie en compassie de boventoon. 

Dit is mijns inziens essentieel in het contact met zowel mijn zorgvragers als met familieleden, mantelzorgers en/of contactverzorgende. Deze vaardigheden zijn onmisbaar, wil ik een vertrouwensband kunnen opbouwen met mijn zorgvragers en/of opdrachtgevers.


Het vermogen om snel en accuraat te redeneren, situaties zorgvuldig te analyseren, problemen te herkennen, prioriteiten te stellen en weloverwogen beslissingen te nemen hoort bij mijn rol als verpleegkundige én persoonlijk begeleider.  Ik baseer mijn keuzes op zowel mijn kennis als de specifieke behoeften van de zorgvrager. 


Als zorgverlener werk ik voor de zorgvrager door hun behoeften centraal te stellen en mijn zorg daarop af te stemmen. Mijn doel is om niet alleen te zorgen voor de behandeling van ziekten, maar vooral voor het welzijn en de kwaliteit van leven van degene die ik verzorg.


Mijn zorg kan worden ontvangen in de thuissituatie, maar bijvoorbeeld ook in verpleeg-/verzorgingshuizen. Neemt u gerust contact op via de pagina Contact of middels de contactgegevens onder aan de pagina. 

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn