Liefdevolle zorg,
met professionaliteit als norm.


Visie en missie van Bona Vita


 

Visie

Een goed leven leef je niet alleen.
Mijn visie gaat er van uit dat alle zorg die uit wordt gevoerd, ten goede komt van de zorgvrager, in samenwerking met de zorgvrager.
We ontwikkelen een individueel plan die gericht is op lichamelijke én mentale zorg. Samen met de zorgvrager zorg ik ervoor dat mijn zorg en ondersteuning aansluit op de zorgvrager, in plaats van andersom.


In mijn zorgverlening staat het concept 'positieve gezondheid' centraal. Het is een kijk op de gezondheid die niet alleen het fysieke welzijn omvat, maar ook de mentale, sociale, emotionele en soms spirituele behoeften van de zorgvrager ziet. Verder kijken dan enkel de aanwezigheid van ziekten en/of klachten.


Samen met de zorgvrager richten wij ons op het (waar mogelijk) versterken van de veerkracht en het bevorderen van het welbevinden. Afhankelijk van de zorgvrager, kijken we waar het mogelijk is om het functioneren te maximaliseren ondanks een ziekte of beperking.


Missie
Gezondheid is meer dan alleen een diagnose of het behandelen van symptomen. Het draait om het bevorderen van algehele welzijn, waarbij we de focus leggen op de eigen beleving van gezondheid en wat voor de zorgvrager waardevol is in het leven.


Samen kijken we naar de unieke behoeften, waarden en doelen en hoe deze kunnen bijdragen aan een goed leven. Zelfs als er gezondheidsuitdagingen zijn.


In mijn zorgverlening leg ik in samenwerking met mijn zorgvragers de nadruk op (het aangaan van) betekenisvolle relaties, het hebben van doelen en het kunnen genieten van het leven, ongeacht iemand zijn gezondheidstoestand.E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn