Liefdevolle zorg,
met professionaliteit als norm.

Kwaliteitssysteem

Wanneer ik onderscheid wil maken, zorg ik voor kwaliteit. 

Hieronder leest u een kleine opsomming van de stappen die ik onderneem om mij bewust te worden van de zorg die ik lever, zodat ik de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau kan tillen.


Kwaliteitsregister V&VN

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden is een hulpmiddel waarmee ik activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kan vastleggen, Het is een aanvulling op de wet BIG en wordt beheerd door de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij bieden verpleegkundigen de mogelijkheid om de deskundigheid te bevorderen en professionaliteit te verbeteren. Het inschrijven in niet verplicht, maar kan mij helpen aan te tonen dat ik bevoegd en bekwaam ben. (Relatienummer 836891)


Klachtenregistratie

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht mij om een registratie bij te houden van klachten. Wanneer een zorgvrager of bijv. collega een klacht heeft over de door mij geleverde zorg, dien ik dit bij te houden. 


Om mijn klachtenregeling op orde te hebben, heb ik mij aangesloten bij de brancheorganisatie voor ZZP'ers in de zorg: SoloPartners (lidnummer 150520). De klachtenregeling heb ik op orde volgens de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Zorg en Dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de jeugdwet. 


Via het stroomschema op de pagina Klachtenregeling ziet u welke stappen u kunt ondernemen wanneer u een klacht heeft.


Vergewisplicht

Wanneer in een samenwerking aan ga met een collega of deze bijvoorbeeld vervanging regel, dien ik onderzoek te doen naar het arbeidsverleden, om te controleren of deze collega geschikt is om de zorg te verlenen. 


Incidentenregistratie 

De Wkkgz verplicht mij om een registratie bij te houden van incidenten. Dit zorgt voor bewustwording en verbetering van de kwaliteit. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een val, een zorgvrager die zich verslikt, het vergeten van de medicatie of bijvoorbeeld fysieke, verbale of psychische agressie bij een zorgvrager. 

Dit wordt ook vermeld in het dossier van de zorgvrager. 


Meldcode huiselijk geweld

Als zorgverlener bij de Wkkgz wordt van mij verlangd dat ik snelle en adequate hulp modelijk maak wanneer ik vermoed of vaststel dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zowel bij mijn zorgvragers als bij personen die hen vergezellen.


Melding bij IGJ 

Bij ernstige incidenten ben ik verplicht een melding te doen van een calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een calamiteit is een ernstig incident, waarbij een zorgvrager een ernstig schadelijk gevolg ondervindt. 

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn