Liefdevolle zorg,
met professionaliteit als norm.

Klachtenregeling

Om mijn klachtenregeling op orde te hebben, heb ik mij aangesloten bij de brancheorganisatie voor ZZP'ers in de zorg: SoloPartners (lidnummer 150520). De klachtenregeling heb ik op orde volgens de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Zorg en Dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de jeugdwet. 


Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de geboden zorg aan uzelf of aan uw naasten? Gaat u dan gelieve eerst met mij persoonlijk in gesprek. Ik zal mijn uiterste best doen om tot een passende oplossing te komen. U kunt contact opnemen middels de contactgegevens onder aan de pagina, of via de pagina Contact


Hieronder vindt u het stroomschema 'Klachtenregeling Wkkgz' en het algemene 'Klachtenreglement Wkkgz'. 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn